RICHNAVSKÁ, Dominika. Mezera v Brně [online]. Brno [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199018. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Vítězslav Nový.

Uložit do Citace PRO