LENDEL, Viliam a Milan KUBINA. New Trends in Customer Relationship Management and their Application in Slovak Enterprises. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010, IV(6), 19-26 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19902
Uložit do Citace PRO