NOVÁKOVÁ, Barbora. Náměstí Míru v Brně [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199021. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Luboš Františák.
Uložit do Citace PRO