KYSELKOVÁ, Klarisa. Polička - bydlení na hraně města a krajiny [online]. Brno [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199026. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Radek Toman.
Uložit do Citace PRO