SIMANAVIČIENĖ, Žaneta a Rokas ŠLIUPAS. Seasonal Trends in Lithuanian Stock Market. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010, IV(6), 38-47 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19903
Uložit do Citace PRO