NOVOTNÁ, Kateřina. Mezera v Brně [online]. Brno [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199032. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Michal Palaščák.
Uložit do Citace PRO