KUKLOVÁ, Tereza. Vize pro Krnov [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199048. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Nicol Galeová.
Uložit do Citace PRO