KANICHOVÁ, Barbora. Konstrukce bytového domu – vybrané prvky [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199061. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Perla.

Uložit do Citace PRO