PUŽA, Martin. Mezní stavy použitelnosti - výpočet šířky trhliny s využitím odlišných návrhových přístupů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199073. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce František Girgle.
Uložit do Citace PRO