FIRLA, Marek. Konstrukce lineárních hodin [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199082. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Petr Svoboda.

Uložit do Citace PRO