FRITSCHER, Matyáš. Návrh dynamometru pro závodní pneumobil [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199083. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Filip Jeniš.

Uložit do Citace PRO