KURUC, Jan. Měření koncentrace částic v ovzduší různými metodami [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199085. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Tomáš Sitek.

Uložit do Citace PRO