ŠÁNDOR, Kristián. Vodík vs. elektřina - porovnání energetické náročnosti pohonů pro EV vozidla [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199124. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fišer.

Uložit do Citace PRO