POLÁKOVÁ, Simona. Příprava perovskitových solárních článků se standardní n-i-p strukturou a jejich optimalizace [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199132. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jan Pospíšil.

Uložit do Citace PRO