DVOŘÁKOVÁ, Eva. Využití plazmové trysky pro hojení ran [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199137. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petra Skoumalová.

Uložit do Citace PRO