ZÁBRANSKÁ, Barbora. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199144. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO