VOLFOVÁ, Jana. Budování bezpečnostního povědomí na fakultě podnikatelské [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199170. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.

Uložit do Citace PRO