KUCHTA, Jiří. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199176. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lukáš Novák.

Uložit do Citace PRO