OBRTLÍK, Josef. Návrh a implementace CRM systému pomocí low-code platformy ve firemním prostředí [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199194. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lukáš Novák.

Uložit do Citace PRO