KRÍDLA, Matúš. Návrh zavedení bezpečnostních opatření pro danou společnost [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199200. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.

Uložit do Citace PRO