DRÁPALÍKOVÁ, Jitka. Návrh podnikového trainee programu a jeho zavedení pomocí technik projektového managementu v organizaci [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199208. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO