TRNKA,  tÄpn. Nvrh syst©mov©ho een­ pro vmÄnu dokumentace s extern­mi partnery [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199223. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. stav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.

Uložit do Citace PRO