PELOUCH, Adam. Řešení statického zajištění přístavby stávajícího objektu [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199225. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce František Girgle.

Uložit do Citace PRO