HEJL, Martin. Legislativa ochrany životního prostředí a možnosti využití odpadů jako druhotné suroviny se zaměřením na recyklaci PET lahví [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199235. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO