MIKULÁŠKOVÁ, Hana. Daňové a účetní aspekty zaměstnaneckých benefitů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199262. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zuzana Křížová.
Uložit do Citace PRO