BURKALO, Boris. Automatická rektifikace fotografií [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199323. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Roman Juránek.
Uložit do Citace PRO