BALI, Filip. Webové rozhranie pre správu virtuálneho portfolia [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199332. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ondřej Lengál.

Uložit do Citace PRO