NĚMCOVÁ, Silvie. Vizualizace průběhu trénování neuronové sítě [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199333. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Karel Beneš.

Uložit do Citace PRO