KRUCINA, Marek. Modelování a analýza řízení samočinně parkujícího vozidla [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199337. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.

Uložit do Citace PRO