SEKULA, Jakub. Adaptace neuronových sítí na cílového pisatele [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199352. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Kohút.

Uložit do Citace PRO