BUDÁČ, Tomáš. Aplikace pro reportování dopravních přestupků na iOS [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199359. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Petr Bobák.

Uložit do Citace PRO