ROSINSKÁ, Monika. Mobilní aplikace "Pejsek záchranář" - cévní mozková příhoda [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199375. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.

Uložit do Citace PRO