DUDÍK, Samuel. Blokování sledovacích prvků pro prohlížeče založené na WebKitGTK [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199381. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Libor Polčák.

Uložit do Citace PRO