JAHODA, David. Nástroj pro hodnocení úhlednosti zdrojových souborů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199385. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Veigend.
Uložit do Citace PRO