SMEJKAL, Jakub. Návrh a realizace IoT pro monitorování a řízení chytré domácnosti [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199393. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Vladimír Janoušek.

Uložit do Citace PRO