SOCHOVÁ, Terézia. Analýza falzifikátů otisků prstů vytvořených z vypalované formy [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199396. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ondřej Kanich.

Uložit do Citace PRO