HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta. Projektový manažér a manažérske rozhodovanie. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010, IV(6), 57-62 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19942
Uložit do Citace PRO