STRACH, Adam. POHYB [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199517. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Ondřej Tobola.

Uložit do Citace PRO