MAČALÍKOVÁ, Michaela. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199537. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO