ONDRUCHOVÁ, Silvie. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Online, Bakalářská práce, vedoucí Ondřej Žižlavský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199628. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO