NEMEŠKAL, Michal. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele. Online, Bakalářská práce, vedoucí Helena Musilová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199643. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO