CHLAPEK, Ondřej. Identifikace teplotního modelu vřetene frézky [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-01-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199656. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Hadraba.

Uložit do Citace PRO