WALICA, Roman. Optimalizace šachové přípravy. Online, Bakalářská práce, vedoucí Pavel Popela. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199680. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO