BLAŽEK, Petr. Vliv tvaru odlitků na využití nálitků. Online, Bakalářská práce, vedoucí Antonín Záděra. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199683. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO