TKADLECOVÁ, Markéta. Analýza kvality obrazu užitím Fourierovy transformace [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199693. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jana Hoderová.

Uložit do Citace PRO