GROSS, Kamil. Vrážné – rozšíření zenového centra Kwan Um [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199700. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO