BOLCEK, Roman. Biom [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199709. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Jiří Vítek.

Uložit do Citace PRO