DOSTÁL, Petr. Soft computing and its use in risk management. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007, I(1), 7-13 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19971
Uložit do Citace PRO