TRUNCOVÁ, Eva. Dva tisíce osmdesát čtyři [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199716. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Jan Kristek.

Uložit do Citace PRO