MŽIKOVÁ, Michaela. Kreativní centrum – Kopřivnice [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199719. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO